In april 2017 hebben wij onze eerste familie avond georganiseerd op afdeling de Hyacint. En de opkomst was zeer groot!

Uitgenodigde familieleden kwamen gezellig op de afdeling om tijd door te brengen met zijn/haar familielid op de afdeling. Iedereen werd voorzien van koffie of thee en kregen de kans om lekker met elkaar te kletsen. De medewerkers hadden allemaal heerlijke hapjes bereid voor iedereen om te proeven. Er was zelfs een familielid die zelf hapjes mee bracht, waarvoor hartelijk bedankt!

Op iedere slaapkamer deur van de bewoners was een briefje geplakt met een rebus er op. Aan de bewoners en de familie de taak om deze op te lossen. Uiteindelijk was iedereen er uitgekomen, de uitkomst van de rebus was: Samenkomst. Een prachtig woord om deze avond samen te vatten. Wat het nog leuker maakt, dit woord is bedacht door Mevrouw Spaargaren van onze afdeling! Goed meegedacht!

Alle antwoorden werden op een briefje verzameld in een bakje, en een winnaar werd er uitgetrokken door Michel. Mevrouw van der Beek was de gelukkige! Hiermee sloten we een gezellige avond af.

We zijn dankbaar voor de opkomst en danken alle familieleden, bewoners en medewerkers voor hun participatie. En speciale dank aan Michel, die deze avond waar heeft weten te maken.