Familieleden, vrijwilligers en/of belangstellenden die met ons vorm en inhoud willen geven aan de webkrant.

Heeft u met bewoners een leuke activiteiten ondernomen?
Schrijf hierover en dien het in bij bericht aanleveren, bv een verjaardag gevierd, een wandeling gemaakt, een activiteit bezocht, een maaltijd gekookt etc